slachtoffer

Discriminatie, aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderexpressie zijn allemaal strafbare feiten die geregistreerd moeten worden tijdens een politieverhoor.

De omzendbrief van de procureurs-generaal COL 13/2013 heeft als doel een betere registratie van de feiten. Hij wil een zo doeltreffend mogelijk antwoord bieden voor het slachtoffer van homo- of transfobie. De omzendbrief pleit voor het instellen van een netwerk van aanspreekpunten binnen de politie die speciaal gesensibiliseerd worden met betrekking tot deze materie.

Door klacht in te dienen bij de politie wordt het fenomeen beter in kaart gebracht, zodat de politie op gepaste wijze kan tussenkomen. Zo kan Justitie ook een gedegen criminaliteitsbeleid voeren om zo beter het hoofd te kunnen bieden aan homo- en transfobie.

Je vindt meer informatie in onze brochure:RCB_FedPol_Slachtoffers

 

in English: v6 ENG 110319

auf Deutsch: v6 GE web