RCB ontmoet Luikse studenten

Op 23 mei 2019 werd onze vereniging uitgenodigd door de CHEL, de Cercle Homosexuel Etudiant Liégeois.  Als vertegenwoordiger van de CHEFF (Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés) in Luik, werd de CHEL in 1995 door twee studenten opgericht.  Het doel van de vereniging is ten dienste te staan van de LGBTQI+-jongeren en een plaats te bieden voor een discrete en respectvolle discussie voor Luikse jongeren.

Voor een publiek van een vijftiental studenten kregen we de kans om onze vereniging, onze bewustmakingsactiviteiten binnen de geïntegreerde politie en ons werk ter ondersteuning en begeleiding van LGBT-slachtoffers voor te stellen.

Er heerste een vlotte sfeer. We hebben geprobeerd om zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen van deze jongeren over hun rechten als slachtoffer, en om antwoorden te geven op meer individuele vragen over discriminatie of over haat tegen het anders-zijn.

De uitwisseling was zeer constructief en we hopen deze ervaring in de nabije toekomst te kunnen herhalen.

25 juni 2019

Leave a reply