Naar een inclusieve organisatie: Respect@Politie

Net zoals andere overheidsdiensten heeft de Federale Politie beslist om de regenboogvlag te hijsen en dit op drie locaties: het Polis Center (RAC), de Kroontuinen en het complex Géruzet. Met deze actie willen we onze steun betuigen aan het voltallige personeel ongeacht hun genderidentiteit of seksuele geaardheid. De actie kadert in de marge van het Pride Festival dat doorgaat van 3 tot 19 mei en de Internationale Dag tegen LGBT-fobie op 17 mei. Dé reden om het respect voor iedereen en voor diversiteit te bevestigen.

De Federale Politie wil een open en welwillende omgeving zijn. Een politie die niet-inclusief is, zou beperkt zijn in haar creativiteit en toewijding. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn of haar verschil vrij kan beleven zonder angst.
De Federale Politie moet zich engageren om:
– een inclusieve omgeving te creëren voor haar personeelsleden;
– te waken over gelijke rechten en gelijke behandeling tussen haar medewerkers ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid en identiteit of genderidentiteit, hun etnische afkomst, leeftijd, statuut of eventuele handicap;
– personeelsleden die het slachtoffer zijn van discriminerende uitingen of feiten te ondersteunen;
– de vooruitgang op te volgen en goede praktijken te delen om de professionele werkomgeving te doen evolueren.

Zonder wederzijds respect is er noch sprake van verdraagzaamheid, noch van gezonde werkrelaties.

        

5 mei 2019

Leave a reply