word lid

Door lid te worden doe je veel meer dan enkel ons steunen.

L

id worden: effectief of sympathisant

Met jouw hulp zet RCB al sinds 2012 acties op het getouw rond sensibilisering, informatie, opleiding en oriëntering. En zo werken we samen aan wederzijds respect. Samen met jou zijn we van plan die acties in de komende jaren verder te zetten, zowel binnen de politie, als naar de burger toe.

Heb je zin om je bij ons aan te sluiten en ons zo te ondersteunen ? Dat kan ! Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Effectieve leden (en hun partner)

Je maakt deel uit van het operationele kader, het logistiek kader of bent gepensioneerde medewerker van de geïntegreerde politie. Dan kan je effectief lid worden voor een jaarlijks bedrag van 20,00€. Je levenspartner kan in dat geval sympathisant worden voor een jaarlijkse bijdrage van 15,00€, zonder motivering. Je kan het bedrag storten op rekening: IBAN : BE69 0016 6343 1778.

Sympathisant

Als je geen deel uitmaakt van het politiepersoneel, en geen levens partner bent van een RCB-lid, ontvangen we je met veel plezier als sympathisant. Stuur ons vooraf een bericht waarin je je kort voorstelt en uitlegt waarom je je graag bij ons wil aansluiten. Na goedkeuring nodigen we je dan uit om je ledenbijdrage van 20,00€ over te maken.

Overtuigd ?

Leave a reply