ONZE ACTIVITEITEN

Geen evenementen gevonden!

ONZE ACTIES

Opleiden

alle politiemensen, zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

 

Sensibiliseren

rond de LGBT problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau.

Informeren
informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBT thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen.
Doorverwijzen

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte.

Door lid te worden doe je veel meer dan enkel ons steunen.

L

id worden: effectief of sympathisant

Met jouw hulp zet RCB al sinds 2012 acties op het getouw rond sensibilisering, informatie, opleiding en oriëntering. En zo werken we samen aan wederzijds respect. Samen met jou zijn we van plan die acties in de komende jaren verder te zetten, zowel binnen de politie, als naar de burger toe.

Heb je zin om je bij ons aan te sluiten en ons zo te ondersteunen ? Dat kan ! Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Effectieve leden (en hun partner)

Je maakt deel uit van het operationele kader, het logistiek kader of bent gepensioneerde medewerker van de geïntegreerde politie. Dan kan je effectief lid worden voor een jaarlijks bedrag van 20,00€. Je levenspartner kan in dat geval sympathisant worden voor een jaarlijkse bijdrage van 15,00€, zonder motivering. Je kan het bedrag storten op rekening: IBAN : BE69 0016 6343 1778.

Sympathisant

Als je geen deel uitmaakt van het politiepersoneel, en geen levens partner bent van een RCB-lid, ontvangen we je met veel plezier als sympathisant. Stuur ons vooraf een bericht waarin je je kort voorstelt en uitlegt waarom je je graag bij ons wil aansluiten. Na goedkeuring nodigen we je dan uit om je ledenbijdrage van 20,00€ over te maken.

Overtuigd ?

BLOG

GALERY

Hier vind je foto’s van onze verschillende activiteiten.

RAAD VAN BESTUUR

Hieronder vindt u de leden van uw raad van bestuur voor de jaren 2018 – 2019.

Massimo
Co-voorzitter
Nadia
Co-voorzitster
Thomas
Penningmester - Secretaris

Contact

Contact